Ouroboros VII: Coagulation
2007 Oil & Sand on Canvas 65x70"

Back to Portfolio