Ouroboros:Conjuntion
2005 Oil & Sand on Canvas 61x59.5"

Back to Portfolio